News Feed

Filozofia przedszkola

  • Home
  • Filozofia przedszkola

Dzieciństwo jest najpiękniejszym, najbardziej beztroskim etapem w życiu człowieka, a jednocześnie najważniejszym dla jego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego. Jak pogodzić dwa, tak ważne procesy? Jak sprawić, aby radość życia, jaka jest w młodym człowieku, nie została przygaszona przez ogrom bodźców świata zewnętrznego, równocześnie nie zaniedbując Jego potrzeb edukacyjnych? To bardzo istotne i jednocześnie zobowiązujące z punktu widzenia przedszkola, które dla dziecka staje się drugim domem.

Opisywane kwestie stały się dla Nas podstawą do tworzenia miejsca, które łączy ze sobą radość i naukę, dzieciństwo i rozwój, beztroskę i dorastanie. To miejsce, to coś więcej niż przedszkole. To rodzina, w której każdy jej członek otrzymuje i daje sobie na wzajem poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, tolerancji i otwartości na innych. Miejsce przywracające radość z nauki, gdzie słowo dziecko znaczy człowiek i stoi na równi ze słowem dorosły i na odwrót. Dorosły zaś „dojrzewa” do dzieciństwa i ma przyjemność uczestniczyć w drodze każdego dziecka ku dorosłości.

Odzwierciedleniem wszystkich wskazanych wyżej myśli jest realizowany autorski program kształcenia i rozwoju osobistego dzieci, którego nazwa wskazuje jednocześnie jego myśl przewodnią – „Nauka w radości”. Naszym celem jest zadbać, aby zabawa stawała się kształcącym doświadczeniem, a nauka była zabawna. Każde miejsce może stać się laboratorium wiedzy, w którym dziecko aby zrozumieć i nauczyć się, wykorzystywać będzie wszystkie zmysły. Dlatego każda wycieczka, wyjście poza mury przedszkola może być okazją do nauki i odkrywania siebie poprzez dobrą zabawę.

Program „Nauka w radości” opiera się na rozwoju 3 elementów:

  • ciekawości świata dziecka;
  • inteligencji emocjonalnej i społecznej dziecka;
  • umiejętności mowy i zdolności edukacyjnych dziecka.

Wszystkie wyżej wymienione obszary przyczyniają się do nabywania i podnoszenia u dzieci poziomu kompetencji kluczowych, których posiadanie wpływa w dalszych etapach edukacyjnych na efektywność nauczania.