News Feed

Edukacja

W naszym przedszkolu dzieci znajdują się pod opieką profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry, która zapewnia na najwyższym poziomie edukację na podstawie MEN. Aby realizować edukację z dziećmi w przedszkolu stosuje się różnorodne metody pracy dydaktycznej dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.

Nasze przedszkole realizuje podstawę programową MEN z wykorzystaniem podręczników Nowa Era „Ciekawa Zabawa”. Zapewniamy świetne przygotowanie do nauki czytania i pisania, a za pomocą fascynujących zabaw, które angażują ciało i zmysły, ćwiczymy spostrzegawczość, skupienie, słuch i mowę.

Dzieci uczą się codziennie języka angielskiego przy wykorzystaniu programu Powszechnej Dwujęzyczności, która pomaga dzieciom stać się dwujęzycznymi w sposób naturalny, poprzez zabawy od najmłodszych lat.

Aby wyzwolić w dzieciach działalność twórczą, wykorzystujemy różnorodne metody i korzystamy z różnych form, dzięki temu praca z dziećmi staje się ciekawsza i twórcza.

Twórcze metody aktywności ruchowej

 

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
Metoda ta opiera się na ćwiczeniach-zabawie-relacjach z drugą osobą. Cechą charakterystyczną metody jest rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi dziecmi i nawiązywania z nimi kontaktu. Udział w zajęciach wpływa korzystnie na rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy, ruchowy dziecka.

Metoda opowieści ruchowej J. C. Thulin
Metoda ta polega na tym, że nauczyciel przez odpowiedni dobór tematu wymyślonego przez siebie opowiadania, działa na wyobraźnię dziecka, skłaniając je do odtwarzania ruchem treści opowiadania, przedstawiania różnych sytuacji, zdarzeń, sposobów poruszania się zwierząt, itp.

Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) R. Labana
Metoda ta, nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Ważną rolę odgrywać tu będzie inwencja twórcza ćwiczących, ich pomysłowość, fantazja doświadczenie ruchowe. W metodzie tej posługujemy się różnymi formami ruchu, takimi jak: odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, pantomima, gimnastyka wykorzystująca ruch naturalny, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec opowieść ruchowa, itp. Metoda ruchowa ekspresji twórczej daje możliwość rozwijania się w zakresie między innymi: wyczucia własnego ciała, wyczucia przestrzeni, wyczucia ciężaru ciała (siły), doskonaleniu płynności ruchu, w zakresie kształtowania umiejętności współdziałania z partnerem lub grupą.

Kinezjologia edukacyjna – Gimnastyka mózgu P. Dennisona
To program rozwoju ruchowego, ukierunkowany na łatwe uczenie się i na stymulowanie rozwoju. To także program aktywizacji układu nerwowego i uwalniania od stresu. Zaletą tej metody jest to, że wystarczy poświęcić jej dosłownie kilkanaście minut dziennie, by w krótkim czasie osiągnąć wymierne, zauważalne rezultaty.
Jest to prosta i skuteczna metoda wspomagająca naturalny rozwój człowieka. Stosując proponowane przez kinezjologię edukacyjną ćwiczenia poprawiamy umiejętności komunikacji, organizacji i koncentracji. Będziemy pewniejsi siebie, łatwiej wyrazimy swoje potrzeby, będziemy szybciej i skuteczniej uczyć się. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanych przez Paula Dennisona zestawów ćwiczeń psychomotorycznych. Ćwiczenia te usprawniają ciało, aktywują system nerwowy, rozładowują napięcia wywołane stresem, podnoszą energię.

 

Techniki parateatralne


Technika zmiany ról
Technika ta polega na tym, że rola jaką ma odegrać dziecko powinna mu umożliwić zdobywanie nowych doświadczeń. Na przykład: dziecku z objawami lęku w interakcjach społecznych, nieśmiałemu organizujemy zabawę, w której ono gra rolę nauczyciela, a nauczyciel przyjmuje na siebie rolę dziecka. Zawsze jednak rozpoczynamy od stworzenia takiej sytuacji zabawowej, w której tkwią warunki sprzyjające wyzwalaniu u dziecka niezależnego zachowania się.

Drama
W grupie pracującej metodą dramy dzieci uczą się współpracy, bycia ze sobą wzajemnej akceptacji, znika wstydliwość, a w jej miejsce pojawia się otwartość, szczerość, pewność siebie, umiejętność dzielenia się i pomagania sobie. Drama polega na zaangażowania się w fikcyjną sytuację, „wczucie się” w postać, rzecz, bycie nią i działanie jako ona.  W dramie każdy odnosi sukces, nie ma tu, bowiem nieważnych ról, nie jest to teatr, więc nie ma tu ról źle zagranych.

Pantomima
Połączenie ruchu, gestu, mimiki – właściwie każdą sytuację można wyrazić ruchem, dlatego pantomima jest bardzo przydatną metodą. Pozwala na ujawnianie swoich uczuć, emocji, stwarza sytuacje, w których wyobraźnia uaktywnia się jednocześnie u osoby prezentującej pantomimę w różnych sytuacjach, jak u odbiorcy.

Teatr palcowy
Teatr, w którym dziecko samodzielnie na palcach swojej ręki rysuje główki różnych postaci. Przedstawia różne sytuacje np. występujące w domu, na podwórku, w przedszkolu, także bajki lub wymyślane przez siebie opowiadania

 

Techniki artystyczne

Korzystamy też z różnych technik artystycznych, które wpływają na wzrost zainteresowania się sztuką, pobudzają do działania i wyzwalają ekspresję.

  • rysowanie kredkami świecowymi i drewnianymi, świecą, węglem, mazakami, kredą.
  • Malowanie farbami, plasteliną, pastą do zębów,
  • formowanie i lepienie z masy solnej, plasteliny, ciastoliny,
  • wydzieranki kolorowe, wycinanki,
  • wyklejenie papierem, materiałem, przędzą,
  • origami i wiele innych

Metoda malowania dziesięcioma palcami (FINGER – PAINTING) 
Autorka zaobserwowała, że malowanie dziesięcioma palcami, ma wiele wspólnego z naturalną skłonnością do paćkania się w substancjach o konsystencji błota. Wykorzystanie tej skłonności okazało się przydatne w terapii. Walory tej metody to: pomoc w pokonywaniu lęków, uwalnianie się od zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej oraz wartości diagnostyczne. Malowanie palcami jest wykorzystywane do nadania swobody wzorcom ruchowym, do uzyskiwania płynności ruchów. Metoda wymaga tylko przygotowania farb o sześciu kolorach oraz papieru.

Pedagogika zabawy. Źródłem pedagogiki zabawy jest pedagogika i psychologia Geschta (humanistyczna)- działanie przez przeżywanie. Jest to metoda pracy z grupą zapewniająca dobrowolność uczestnictwa i spontaniczność w działaniu. Repertuar zabaw zapewnia różnorodne działania pozwalające na szeroko rozumianą ekspresję ruchową i słowną. Metoda ta uwzględnia wszystkie poziomy komunikowania się, posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu, wzmacnia motywację do wysiłku. Uznaje pozytywne przeżycia jako wartość i unika rywalizacji.
Nasuwa skojarzenia:Coś, co jest przyjemne, wyzwala spontaniczność, coś co daje radość.

Bajkoterapia jest jedną z metod terapii wykorzystywaną do pracy z  dziećmi. Jej celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu. Dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom.

Muzykoterapia, bardzo lubiana przez dzieci. Muzyka uspokaja, uczy wrażliwości, rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności. Muzykoterapia w przedszkolu wskazana jest w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, zalęknionymi, mającymi trudności z nauką pisania i czytania, a także z niską koordynacją ruchową.
Muzyka zmniejsza stres, łagodzi strach, dodaje energii i poprawia pamięć. Muzyka sprawia, że ludzie są mądrzejsi. Jeannette Vos: The Music Revolution.

Relaksacja– pomaga w zachowaniu wewnętrznej równowagi, umiejętnie wykorzystuje wszelkie chwile spokoju i odprężenia. Umiejętnie prowadzony relaks to świadome działania na pograniczu ćwiczeń fizycznych i umysłowych, pozwalające na pełne poznanie własnego ciała i jego możliwości oraz uświadomienie sobie znaczenia swojej woli. Dzięki własnej aktywności dziecko w wieku od 2 do 6 lat stopniowo poznaje fizyczne możliwości swojego ciała, uczy się panowania nad nim oraz umiejętności opisania go. Zgodnie z wymaganiami otoczenia – zarówno w domu, jak i w przedszkolu – korzysta ze swych umiejętności. Władzę, jaką posiada nad samym sobą, pozwalającą wykonywać i kontrolować własne czyny i gesty uświadomienia sobie krok po kroku. Dzięki temu lepiej panuje nad swoimi popędami, potrafi zahamować nierozważne ruchy, co ułatwia wysłuchanie innych osób, pomaga w koncentracji uwagi i skupieniu się na wykonywanych czynnościach.

Poprzez odpowiedni dobór dodatkowych zajęć edukacyjnych, artystycznych i sportowych zapewniamy indywidualny oraz społeczny rozwój dzieci. Ucząc dzieci samodzielności podnosimy ich wiarę we własne siły  i możliwość osiągnięcia wybranego celu.

W przedszkolu prowadzimy
Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka.

            Wszystkie dzieci są pod fachową opieką specjalistów: Pedagoga, Psychologa i Logopedy.  Prowadzimy bezpłatne zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną oraz pomoc psychologiczną.