News Feed

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

  • Home
  • Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6:30-8:00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI W SALI. ZABAWY DOWOLNE WG ZAINTERESOWAŃ DZIECI. PRACA Z DZIEĆMI MAJĄCYMI TRUDNOŚCI ORAZ Z DZIEĆMI ZDOLNYMI, PRACA INDYWIDUALNA I GRUPOWA.

8:00-8:30
PRACE PORZĄDKOWE. PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA, CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE I HIGIENICZNE.

8:30-9:00
ŚNIADANIE. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO I ESTETYCZNEGO SPOŻYCIA POSIŁKU,

9:00-10:30
REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, KIEROWANYCH Z CAŁĄ GRUPĄ ORAZ NIEKIEROWANYCH WSPIERAJĄCYCH CAŁOŚCIOWY ROWÓJ DZIECKA, ZAJĘCIA DODATKOWE WG PRZYJĘTEGO PLANU ZAJĘĆ – ZAJĘCIA RUCHOWE, RYTMICZNE, SPORTOWE, TANECZNE, ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM I LOGOPEDĄ, ZABAWY W JĘZYKU OBCYM NOWOŻYTNYM PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM JĘZYKIEM.

10:45-11:15
ZUPA. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO I ESTETYCZNEGO SPOŻYCIA POSIŁKU, KULTURALNE

11:15-11:30
CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE I HIGIENICZNE (MYCIE ZĘBÓW).

11:30-11:45
CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE W SZATNI, WDRAŻANIE DO SAMODZIELNOŚCI PRZED WYJŚCIEM NA ŚWIEŻE POWIETRZE, UBIERANIE, ROZBIERANIE.

11:45-13:00
SPACER. ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, OBSERWACJE PRZYRODNICZE, UCZENIE ZASAD POSTĘPOWANIA WARUNKUJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W OGRODZIE I POZA TERENEM PRZEDSZKOLA.

13:00-13:15
PRZYGOTOWANIE DO OBIADU: CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE I HIGIENICZNE.

13:15-13:30
OBIAD. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO POSŁUGIWANIA SIĘ SZTUĆCAMI.

13:30-13:40
CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE I HIGIENICZNE, PRZYGOTOWANIE DO ODPOCZYNKU.

13:40-14:00
RELAKSACJA, ODPOCZYNEK. SŁUCHANIE UTWORÓW LITERATURY DZIECIĘCEJ, MUZYKI RELAKSACYJNEJ, BAJKOTERAPIA.

14:00-14:45
TWORZENIE RÓŻNORODNYCH SYTUACJI EDUKACYJNYCH SPRZYJAJĄCYCH TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ, MUZYCZNEJ, RUCHOWEJ, WERBALNEJ DZIECI, ZABAWY DYDAKTYCZNE O CHARAKTERZE POSZERZAJĄCYM TEMAT. PRACA Z DZIEĆMI INDYWIDUALNA I GRUPOWA. ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ, ZABAWY W TEATR.

14:45-15:00
CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE, PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU.

15:00-15:15
PODWIECZOREK. PRZESTRZEGANIE ZASAD DOBREGO WYCHOWANIA PODCZAS SPOŻYWANIA POSIŁKU.

15:15-15:45
ZABAWY ZORGANIZOWANE LUB DOWOLNE Z INICJATYWY DZIECI, ĆWICZENIA INDYWIDUALNE DOSTOSOWANE DO MOŻLIWOŚCI DZIECI, ZABAWY I GRY EDUKACYJNE I PLANSZOWE PRZY STOLIKACH Z MAŁYM ZESPOŁEM, CZYTANIE FRAGMENTÓW KSIĄŻEK, UKŁADANIE PUZZLI.

15:45-17:30
ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ. ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM. ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI.