News Feed

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  • Home
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wszystkie dzieci są pod fachową opieką specjalistów takich jak Psycholog, Pedagog i Logopeda.

 

Jeżeli coś cię zaniepokoiło w rozwoju twojego dziecka, zgłoś się do lekarza!

 

W przypadku wykrycia u dziecka niepełnosprawności złóż wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, najbliższej twojego miejsca zamieszkania. Możesz tam otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która umożliwi ci skorzystania z wsparcia jakie oferuje system oświaty. W niektórych niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych działają zespoły opiniujące uprawnione do wydawania ww. opinii

W naszym przedszkolu prowadzimy terapię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju:

 

  • Są organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia nauki w szkole.
  • Mają na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
  • Są wsparciem dla rodziny dziecka.
  • Mogą być prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

 

Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie

 

Warunkiem przyjęcia do ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU jest:
  • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagoiczną,
  • Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola,
  • Dokumenty należy składać w siedzibie: