News Feed

Tańce

CENTRUM TAŃCA SZCZEPAN

Program „Dziecięca Szkółka Tańca”

Proponujemy specjalnie opracowany program zajęć tanecznych.

Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w poszczególnych grupach np. 3, 4 i 5-latków, trwają do 30 minut i są prowadzone raz w tygodniu.

Dążymy, aby wszyscy uczestnicy naszych zajęć:

  • nabyli umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i zabawach,
  • wyrobili poczucie rytmu i płynność ruchów,
  • wyrobili nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • rozwinęli indywidualne zainteresowania i zamiłowania,
  • wyrobili umiejętność stosowania form tanecznych.

W czasie zajęć prowadzone są różne formy motywujące, każde dziecko uczęszczające na zajęcia taneczne otrzymuje: album do zbierania naklejek, naklejki oraz dyplom i upominek na koniec roku szkolnego.