News Feed

Terapia pedagogiczna

  • Home
  • Terapia pedagogiczna

To zajęcia o charakterze rewalidacyjnym, których głównym celem jest: usprawniać, korygować oraz wspomagać harmonijny rozwój dziecka.

Działania terapeutyczne skupione są na niwelowaniu ujemnych konsekwencji ujawnianych deficytów, wpływają pozytywnie na podwyższanie samooceny i motywacji do działania. 

Zajęcia prowadzone są z dostosowaniem wszelkich metod pracy do możliwości i potrzeb ucznia.

Podczas zajęć wykorzystywane są elementy:

  1. terapii integracji sensorycznej (działania, ćwiczenia i zabawy dążące do dostarczania i kontrolowania informacji sensorycznej, szczególnie informacji z układu ruchu, mięśni, stawów i skóry, w sposób dający dziecku możliwość sformułować odpowiednią reakcję na bodziec);
  2. terapii ręki (ćwiczenia, które oddziałują na usprawnianie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizację mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności ruchów precyzyjnych palców);
  3. sensoplastyki (aktywności plastyczne, które angażują jednocześnie wszystkie zmysły dziecka: wzrok, dotyk, słuch, węch i smak);
  4. treningu umiejętności społecznych (aktywności wpływające na interakcje społeczne, budowanie relacji z dorosłymi i dziećmi, rozwijanie zachowań adaptacyjnych do nowych sytuacji, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z emocjami, umiejętności współpracy podczas zabaw grupowych);
  5. mindfulness (ćwiczenia dzięki, którym uczymy się dostrzegać nasze myśli, emocje i doznania w ciele, co pozwala lepiej radzić sobie ze stresem, negatywnymi myślami i życiowymi trudnościami);